حصار بانوان کشتی        

حصار: بانوان کشتی        

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تاثیر دما بر دی ان ای میتوکندری

محققان آمریکایی در آزمایش هایی که با استفاده از مگس میوه انجام دادند، نحوه اثرگذاری دمای محیط را بر گزینش دی ان ای میتوکندریایی شناسایی کردند. 

تاثیر دما بر دی ان ای میتوکندری

تاثیر دما بر دی ان ای میتوکندری

عبارات مهم : انواع

محققان آمریکایی در آزمایش هایی که با استفاده از مگس میوه انجام دادند، نحوه اثرگذاری دمای محیط را بر گزینش دی ان ای میتوکندریایی شناسایی کردند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، میتوکندری، اندامکی در سلول است که وظیفه آن تنفس سلولی و انتقال انرژی است.

دی ان ای میتوکندریایی معمولا تنها از طریق مادر از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته می شود و محققان مدت ها بر این باور بودند که تنوع دنباله نوکلئوتید آن نه تاثیری بر عملکرد سلول ها دارد و نه به صورت طبیعی گزینش می شود.

تاثیر دما بر دی ان ای میتوکندری

با وجود این محققان مستنداتی را به دست آوردند که نشان می دهد به طور طبیعی بعضی از انواع دی ان ای میتوکندریایی در شرایط خاص نسبت به بعضی دیگر ترجیح داده می شوند.

در این تحقیقات دی ان ای میتوکندریایی دو نوع مگس میوه که یکی در مناطق گرمسیری شمال استرالیا و دیگری در مناطق خنک جنوب استرالیا زندگی می کنند، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. جهت این منظور مگس های میوه از مناطق مورد نظر جمع آوری شده است و در بین آن ها زاد و ولد انجام گرفت تا خصوصیات این مگس ها با یکدیگر ترکیب شود. سپس این مگس ها به چهار دسته کوچکتر تقسیم شده است و به طور مستقل از یکدیگر در دماهای مختلفی نگهداری شدند. دمای محیطی دو گروه از آن ها 19 و 25 درجه سانتیگراد و دمای محیطی دو گروه دیگر منطبق بر دمای دو منطقه ای بود که مگس ها از آنجا گردآوری شدند.

محققان آمریکایی در آزمایش هایی که با استفاده از مگس میوه انجام دادند، نحوه اثرگذاری دمای محیط را بر گزینش دی ان ای میتوکندریایی شناسایی کردند. 

سپس در یک بازه سه ماهه مگس های متولد شده است در این گروه ها را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در نهایت مشخص شد در بین مگس هایی که در محیط گرم تر متولد شدند، نوع خاصی بیش از سایر انواع دیده می شود. همین نوع مگس ها در مناطق گرمسیری شمال استرالیا نیز متداول تر هستند.

در بین مگس هایی که هم در شرایط محیطی سرد متولد شدند، به نحو مشابهی غلبه یک نوع خاص بر سایر انواع مگس ها قابل مشاهده بود. این آزمایش نشان می دهد در شرایط خاص، به طور طبیعی بعضی از انواع دی ان ای میتوکندریایی نسبت به بعضی دیگر ترجیح داده می شوند.

واژه های کلیدی: انواع | طبیعی | متولد | محققان | استرالیا | محققان آمریکایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz