حصار بانوان کشتی        

حصار: بانوان کشتی        

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی استقبال وزیر کشور دولت اصلاحات از پیشنهاد رفراندوم

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات اعتقاد است که در حوزه اقتصادی و پرسشها مربوط به معیشت مردم باید به رفراندوم رجوع کرد.

استقبال وزیر کشور دولت اصلاحات از پیشنهاد رفراندوم

استقبال وزیر کشور دولت اصلاحات از پیشنهاد رفراندوم

عبارات مهم : قانون

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات اعتقاد است که در حوزه اقتصادی و پرسشها مربوط به معیشت مردم باید به رفراندوم رجوع کرد.

اصل ٥٩ قانون اساسی این امکان را می دهد تا از رفراندوم و همه پرسی به عنوان بن بست شکن تصمیم گیری ها استفاده شود. حالا که حسن روحانی در صحبت اخیرش بر این توانایی قانون اساسی تاکید کرده، این پرسش مطرح می شود که اساسا چه موضوعاتی را می توان به همه پرسی گذاشت.

استقبال وزیر کشور دولت اصلاحات از پیشنهاد رفراندوم

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات اعتقاد است که در حوزه اقتصادی و پرسشها مربوط به معیشت مردم باید به رفراندوم رجوع کرد. او همچنین بیان می کند که قانون انتخابات نیز از جمله مسائلی است که اختلاف نظر زیادی در دهه های اخیر در مورد آن وجود داشته و رفراندوم می تواند گره از این مسئله باز کند.

مشروح این گفتگو در ادامه آمده است؛

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات اعتقاد است که در حوزه اقتصادی و پرسشها مربوط به معیشت مردم باید به رفراندوم رجوع کرد.

طبق صحبتی که آقای رییس جمهور در روز سالگرد انقلاب اسلامی در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسی و مساله رفراندوم داشت، امکان ها و ضرورت های استفاده از این ظرفیت در کشور به وسیله کنشگران سیاسی مورد بحث قرار گرفت. آیا شما فکر می کنید در شرایط کنونی کشور بن بستی وجود دارد که ضرورت استفاده از این اصل را ایجاد کند؟

به نظر من آنچه آقای رییس جمهور مطرح کرد، یعنی بهره گیری از یکی از ظرفیت های قانون اساسی جهت مراجعه به افکار عمومی و دریافت نظرات مردم بسیار مثبت هست. طبق قانون اساسی کل نظام و مدیران کشور بر اساس رای مردم گزینش می شوند و اعتقاد هستیم که جمهوری اسلامی متکی بر آرای مردم هست، جاهایی مردم به صورتی غیر مستقیم نمایندگانی را گزینش می کنند تا آنها قانونگذاری کنند. در مواردی نیاز است که مردم به صورت مستقیم نظرشان را در مورد پرسشها متفاوت بگویند که نامش را رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی می گذاریم. اینچنین است که قانون اساسی جهت رای و نظر و خواست مردم جایگاهی را قائل می شود که یا از طریق نمایندگان ارزش محقق می شود یا از طریق مراجعه مستقیم به رای مردم. متاسفانه این عنوان در گذشته مورد بی مهری قرار گرفته است.

این اصل در چه مواردی می تواند استفاده شود؟

هیچ اشکالی ندارد که موضوعاتی را به رای مردم بگذاریم. آیت الله نوری همدانی گفته است که مسائلی در خصوص اوضاع معیشتی مردم را به رفراندوم بگذاریم. به هر حال مرجع تقلیدی به توصیه ای اشاره کرده است و خواسته تا معیشت مردم به رفراندوم گذاشته شود. چه چیزی را در این خصوص باید به رفراندوم گذاشت؟ پاسخ این است که باید عوامل منفی در معیشت مردم به همه پرسی گذاشته شود. اینکه چه چیزی باعث شده است تا قدرت خرید مردم پایین بیاید و معیشت مردم با مسئله روبه رو شود. موازی کاری های درون حکومت، بنگاه های اقتصادی غیرمسوول، نهادهای عمومی غیردولتی، تصمیم گیری های خام و نپخته مدیران دولت در بانک مرکزی، شرکت برنامه و بودجه و دیگر نهادها از جمله پرسشها چالش برانگیز هست.

استقبال وزیر کشور دولت اصلاحات از پیشنهاد رفراندوم

اینکه از مردم بپرسیم چه عواملی در پایین آمدن قدرت خرید مردم و سخت شدن اوضاع معیشت موثر بوده هست، حرف درستی هست. مرجع تقلیدی هم آن را مطرح کرده هست. خوب است این مساله را به شیوه ای عملیاتی به رای مردم بگذارند و عوامل آن را از نظر مردم پیدا کنند. گرچه معمولا پرسش های مربوط به رفراندوم نمی تواند چندپاسخی باشد ولی به هر حال یک موضوعی است که یک نفر آن را مطرح کرده و می توان به طریقی عملی آن را به رفراندوم گذاشت. اصل رفراندوم پذیرفته شده است است و در جاهایی حکومت باید به آرای مردم رجوع کند. این مساله را باید به فال نیک گرفت. آقای رییس جمهور هم به همین توصیه اشاره کرده هست. این امر نشان می دهد که این ظرفیت قانون اساسی از نظر بالاترین مرجع اجرایی کشور و همچنین از نظر یکی از شخصیت های حوزوی باید مورد بهره برداری قرار بگیرد. این حرف روشن بوده و در چارچوب قانون اساسی می گنجد. امیدواریم که همه به آن توجه کنند.

آیا شما معتقدید اختلافات که بر سر یک مساله وجود دارد که مشخصا به مساله معیشت اشاره کردید، باید به رفراندوم گذاشته شود؟ در این صورت قوه مجریه جهت اجرای مساله به رفراندوم گذاشته شده، قدرت و اوتوریته مورد نیاز را پیدا می کند؟ اصلا مساله معیشت توانایی به رفراندوم گذاشته شدن را دارد؟

اصلا بحث من اختلافات نیست. بالاخره در رابطه با پرداخت یارانه ها دو نظر وجود دارد؛ یک نظر می گوید که این پرداخت باعث بحران در اقتصاد کشور شده است هست. همان یارانه بگیران به خاطر زیاد کردن هزینه ها متضرر شده است اند و یارانه به این شکل نباید پرداخت شود. یک نظر هم می گوید در شرایطی که اوضاع معیشتی مردم خوب نیست و عده ای از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، یارانه کمکی به آنها می تواند باشد. جهت اینکه بدانیم کدام نظر مورد اقبال مردم هست، می توان مساله را به رفراندوم گذاشت. اگر مردم پای صندوق رای آمدند و گفتند که یارانه را با همین اوضاع کنونی ادامه دهید، تبعات آن را نیز خودشان می پذیرند. باید زیاد کردن قیمت ها و بحران به وجود آمده از حوزه های تصمیم سازی و مدیریت اقتصادی کشور را بپذیرند. اگر هم مردم نظر منفی دادند، دست دولت باز می شود تا مقوله یارانه را منطقی تر کند. یعنی یارانه به کسانی تخصیص داده شده است پیدا کند که زیر خط فقر هستند. به خصوص افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مورد حمایت قرار می گیرند. یارانه این افراد را نه تنها نباید از بین بردن کرد بلکه زیاد نیز باید پرداخت. طبقات دیگر مورد نیاز نیست که یارانه بگیرند. منشأ بخشی از پرسشها اقتصادی همین پرداخت یارانه است.

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات اعتقاد است که در حوزه اقتصادی و پرسشها مربوط به معیشت مردم باید به رفراندوم رجوع کرد.

این بن بستی که از آن صحبت می کنید، بن بست در تصمیم گیری هست. جهت جلوگیری از عواقب و اعتراض مردم شما این راهکار را می دهید؟

بله. دولت ما برخاسته از رای مردم هست. جهت اینکه بداند کدام تصمیمش مورد اقبال مردم هست، چه ایرادی دارد که موضوعی را به رای مردم بگذارد. در مورد قانون انتخابات روالی که در سه دهه اخیر دنبال کردیم اشتباهات زیادی داشته هست. موردی را مجلس تصویب می کند؛ شورای نگهبان رد می کند. مساله ای را شورای نگهبان قبول دارد ولی مجمع تشخیص قبول ندارد. اینجا می توان به افکار عمومی مراجعه کرد. هنگامی که مردم نظر بدهند جهت همه الزام آور خواهد بود. می توان مباحث متفاوت را در حوزه متفاوت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ردیف کرده و به رای مردم رجوع کرد. می توان در اجرایی شدن یا نشدن از مردم کمک گرفت. خلاصه سخن اینکه آقای رییس جمهور در روز ٢٢ بهمن به این اصل اشاره می کند و یک مرجع تقلید می گوید که در خصوص معیشت از مردم نظرخواهی کنید؛ جدای از مصادیقش، این امر نشانگر این است که این ظرفیت قانون اساسی یعنی مراجعه به آرا و نظرات مردم به صورت مستقیم در اصل ٥٩ مورد اهمیت است و رییس جمهور و اشخاص حوزوی به این مساله علاقه نشان داده اند.

استقبال وزیر کشور دولت اصلاحات از پیشنهاد رفراندوم

اعتمادآنلاین

واژه های کلیدی: قانون | یارانه | اقتصادی | استفاده | رییس جمهور | یارانه بگیر | قانون اساسی | پرداخت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz