حصار بانوان کشتی        

حصار: بانوان کشتی        

گت بلاگز اخبار اجتماعی can you speak english ، گداهای پردرآمدی که اینگونه کمک می خواهند

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:داشتم وارد هتل می شدم با گفتن ببخشید به انگلیسی توجه مرا به خود جلب کرد. نخستین سوالی که از من پرسید این بود که می توانم انگلیسی صحب

can you speak english ، گداهای پردرآمدی که اینگونه کمک می خواهند

گداهای پردرآمدی که اینگونه کمک می خواهند/can you speak english

عبارات مهم : ایران

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:داشتم وارد هتل می شدم با گفتن ببخشید به انگلیسی توجه مرا به خود جلب کرد. نخستین سوالی که از من پرسید این بود که می توانم انگلیسی صحبت کنم یا نه؟

can you speak english ، گداهای پردرآمدی که اینگونه کمک می خواهند

بعد از اینکه مطمئن شد متوجه می شوم چه می گوید از مسئله خود در کشور عزیزمان ایران گفت و اینکه کیف مدارک و پول خود را در تاکسی جا گذاشته است و نتوانسته تاکنون آنها را پیدا کند و جهت انجام مراحل قانونی خود و گرفتن برگه خروج و رفتن به کشور خود نیاز به پول دارد. صورت اش کمی سیاه چرده بود و از لهجه اش می شد فهمید که پاکستانی یا هندی هست. من هم از روی خیرخواهی ۱۰ هزار تومان به او دادم ولی گویا رقمی که او می خواست بسیار زیاد از پولی بود که به او داده بودم. با یک عذرخواهی به داخل هتل رفتم.

فردای آن روز ساعت حدود هشت شب که می خواستم به هتل بروم دوباره همان مرد با دختری کوچک که دستش را گرفته بود جلوی راه مرا گرفت و این بار دخترک با لهجه فرزند گانه شروع به سخن گفتن به زبان انگلیسی کرد.

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:داشتم وارد هتل می شدم با گفتن ببخشید به انگلیسی توجه مرا به خود جلب کرد. نخستین سوالی که از من پرسید این بود که می توانم انگلیسی صحب

از روی کنجکاوی به او گفتم که اگر با من گفت وگو کند به او ۵۰ هزار تومان می دهم ولی او درخواست صد هزار تومان کرد. قبول کردم و از او خواستم که بگوید از کجا آمده و چند وقت است که به این کار مشغول است.

خودش را حمید اهل پاکستان معرفی کرد. او حدود ۶ سال بود که به کشور عزیزمان ایران آمده بود که دو سال اول را در اصفهان و چهار سال هم در شیراز زندگی می کرد. در ابتدا گدایی را فقط به علت اینکه بتواند هزینه زندگی خود را در بیاورد گزینش کرده بود ولی اکنون جهت او حرفه ای پرسود بود. حمید مدعی شد که که به طور میانگین حدود سه تا پنج میلیون تومان در ماه درآمد دارد. زیاد مواقع به سراغ کسانی می رود که از روی صورت امکان بیشتری دارند که به او کمک کنند. این تبعه غیر قانونی پاکستانی می گفت که دو نفر از پاکستانی های دیگر هم هستند که با او در این کار همکاری دارند و به نوعی تیم جهت گدایی به این شیوه تشکیل داده بودند. هر کاری کردم که اجازه انداختن تصویر از او حتی از پشت سر را بدهد از این کار امتناع کرد.

گدایانی که لهجه نامفهوم دارند

can you speak english ، گداهای پردرآمدی که اینگونه کمک می خواهند

موضوع گدایان غیر ایرانی جهت من سوژه ای شده است بود تا در این چند روز که شیراز بودم آن را بررسی کنم. نزدیک حافظیه هنگامی که از ماشین پیاده شدم یک زن با دو فرزند در بغل به سراغم آمد چیزهایی می گفت که متوجه آن نمی شدم و تنها هر از گاهی دستش را می دیدم که جهت طلب پول سمتم می آمد. هر کاری کردم که بتوانم با او صحبت کنم متوجه حرف های او نمی شدم.

فردی که از کنار من می گذشت گفت که اینها خارجی هستند و از کشورهای همسایه به اینجا می آیند. بعضی از آنها فیوج افغانستان و پاکستان هستند. از حرف های آنها چیزی متوجه نمی شوی چون از روی قصد اینجوری صحبت می کنند که کسی متوجه لهجه و ملیت آنها نشود. در شهر که قدم می زدم از این نوع گدایان که سر و وضع بسیار نامناسب و کثیف داشتند هر نقطه به چشم می خورد و تا ماشین مدل اوج یا فردی مرتب را می دیدند به سراغ او می رفتند و طلب پول از او می کردند و این جهت یک شهر توریستی زیاد مناسب نیست.

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:داشتم وارد هتل می شدم با گفتن ببخشید به انگلیسی توجه مرا به خود جلب کرد. نخستین سوالی که از من پرسید این بود که می توانم انگلیسی صحب

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | قانونی | انگلیسی | زبان انگلیسی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz